Podstawowe informacje o rozmnażaniu królików

Króliki mają wysoki współczynnik reprodukcji w porównaniu z innymi zwierzętami hodowlanymi. Dojrzałość płciową osiągają w ciągu kilku miesięcy po urodzeniu i stosunkowo krótko są w ciąży. Mioty są duże, a króliki są wyjątkowymi zwierzętami, ponieważ można je ponownie rozmnażać natychmiast po porodzie. Przy intensywnym programie hodowlanym można oczekiwać, że samica będzie miała do 60 młodych rocznie. Taka intensywna hodowla nie jest jednak zalecana i rzadko wykorzystywana.

Ile miotów w ciągu roku?

Tworząc system hodowlany dla królika, przede wszystkim należy rozważyć cel hodowli królików. Jeśli króliki są hodowane na mięso, można chcieć mieć jak najwięcej królików w ciągu roku. W przypadku hodowców planujących królik kalifornijski rozmnażanie w celach wystawowych, wystarczy kilka miotów w ciągu roku. Pozwoli to na wychowanie młodych i zapewnienie im osiągnięcie odpowiedniego wieku, aby były gotowe na wystawę.

Jak często rozmnażać króliki?

Harmonogramy rozrodu królików są zwykle oparte na siedmiodniowych odstępach czasu, aby ułatwić prowadzenie dokumentacji. Natomiast niezależnie od stosowanego harmonogramu rozrodu, zawsze należy sprawdzić stan królików przed kryciem. Nie byłoby rozsądne ponowne kojarzenie samicy w złym stanie lub karmiącej duży miot 21 dni po porodzie, ponieważ mogłoby to wpłynąć na jej zdolności rozrodcze. Może to spowodować słabą płodność, mały miot lub wysoką śmiertelność młodych. Należy upewnić się, że samica jest w dobrej kondycji zdrowotnej, aby ograniczyć ryzyko potencjalnych problemów. Jeśli to możliwe, najlepiej jest połączyć kilka par tego samego dnia, lub w niewielkim oddaleniu. Porody odbędą się mniej więcej w tym samym czasie (28-32 dni później), co ułatwi wychowanie młodych, jeśli będzie to konieczne. Należy spodziewać się, że króliki dadzą siedem lub osiem młodych w miocie, ale czasami mogą mieć mniejsze lub większe mioty, w zależności od konkretnej rasy królików.

Kiedy można zacząć rozmnażać króliki?

Różne rasy królików osiągają dojrzałość płciową w różnym wieku. Mniejsze rasy dojrzewają płciowo wcześniej niż większe rasy. Małe rasy można zacząć rozmnażać już w wieku od 4 do 5 miesięcy. Średnie rasy, jak na przykład królik kalifornijski, osiągają dojrzałość płciową w wieku od 6 do 7 miesięcy. Rasy olbrzymie, takie jak królik belgijski, powinny mieć co najmniej 7 miesięcy w momencie rozpoczęcia rozmnażania. Samice wszystkich ras królików osiągają dojrzałość płciową wcześniej niż samce, co oznacza, że można zacząć rozmnażać je wcześniej.

Możesz również polubić…